Monthly Archives: July 2022

Tấn Ngọc giới thiệu các giai đoạn thành lập công ty, phát triển của công ty

Tấn Ngọc - Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

Mọi công ty từ ngày đầu thành lập cho đến lúc giải thể công ty (tan rã) sẽ phải trải qua các giai đoạn khác nhau. Trên thực tế tiến trình của con đường hoạt động kinh doanh của công ty gồm có 7 giai đoạn cơ bản. Các giai đoạn thành lập công ty, phát triển của công ty gồm những gì? Hãy cùng Tấn Ngọc tham khảo bài viết dưới đây nhé.